כנס מכבשנים 2019
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תמה תעשיית פלסטיק
תערוכת מופ ערבה ינואר 2015
חוטי תמה
תערוכת מופ ערבה 2015
תערוכת מופ ערבה ינואר 2015
תמה תעשיית פלסטיק
תערוכת מופ ערבה
חקלאי
חקלאיים
תמה תעשיית פלסטיק
כנס מכבשנים דצמבר 2014
תמה תעשיית פלסטיק
חבילת חציר
טרקטור
כנס מכבשנים 2014
חבילת חציר וקש
תמה - כנס מכבשנים 2014
John deere B-Wrap
חוטי רפיה
TamaTwine
פרחים
תמה תעשיית פלסטיק
כנס מכבשנים 2014
תמה - כנס מכבשנים 2014
תמה - כנס מכבשנים 2014
כנס מכבשנים 2014
חקלאים
ג
חקלאים
כנס מכבשנים 2014
תמה תעשיית פלסטיק
חקלאים
חוטי כבישה
תמה תעשיית פלסטיק
חקלאי
חקלאים
חקלאים בכנס תמה
תמה כנס מכבשנים
חוטי תמה
חוטי כבישה
חזרה למעלה