TamaNet Edge to Edge™ 4500m

תחום ההתמחות העיקרי של תמה הוא מוצרי אריזה והגנה לחקלאות בראשם רשת לעטיפת חציר, קש ותחמיץ, תחום בו אנו מובילים… למד עוד…

פורסם ב: רשתות חציר.