מזה למעלה מ-90 שנה, חברי הקיבוץ משכימים עם עלות השחר לעבוד את האדמה. החיים בתוך העולם החקלאי והעובדה שהחקלאות סובבת אותנו מאז תחילת דרכנו ועד היום, מאפשרים לאנשי תמה להבין בצורה מעמיקה את אורח החיים החקלאי על כל משמעויותיו ולחלוק אותו עם לקוחותיה.
הנהלת החברה, כמו גם מרב כוחות העבודה בתמה, מורכבים מחברי הקיבוצים, שהם גם בעלי החברה. בכך בא לידי ביטוי דגם הבעלות הקיבוצית הייחודי, המתבטא במוטיבציה הגבוהה ומחויבות אישית של העובדים לחברה.

קש, חציר ותחמיץ
טרקטור
חווה חקלאית
עבודת אדמה
ציוד חקלאי מכני
חקלאים
כבישה
ציוד חקלאי
כותנה
עדר כבשים
יצרני מכבשים וציוד חקלאי
שורשים חקלאיים