Tama Monofil™ מונופיל

רשת הצל של תמה, היא הדרך הטובה ביותר להגן על היבולים כנגד פגעי הטבע כגון: קרינת השמש, קור, רוחות, ברד… למד עוד…

פורסם ב: רשתות צל.